REGULAMIN Rajdu Ski Beskidy 2015

Regulamin rajdu SKI BESKIDY

 

1.     1,  Udział w rajdzie jest dobrowolne na własna odpowiedzialność.

2.      2, Organizator  może zmienić lub skrócić trasy jeśli warunki będą na trasie zle.

3.    3,   Każdy uczestnik rajdu musi przestrzegać  wskazówek i uwag komandora  i organizatora imprezy.

4.      4, Osoba musi posiadać odpowiedni ubiór oraz sprawny sprzęt narciarski.

5.      5, Udział osób poniżej 18 lat dozwolony jest tylko z opiekunem .

6.      6, Podczas rajdu nie wolno odłączać się od grupy .

7.      7, Organizator zapewnia podczas rajdu opiekę medyczna.

8.       8,Udział  w rajdzie jest  akceptacja powyższego regulaminu.

9 . oplat startowa musi byc dokonana wraz z wplata za dwa noclegi musi byc ze zgloszeniem/ przedplata na konto organizatora. 

                                                    organizator